Církevní památkové objekty | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Historie > Církevní památkové objekty
Napište nám
Přepište kód:


Návštěvy od 8. února 2010

TOPlist


Církevní památkové objekty

Zpřístupnění kaple sv. Floriána v roce 2016

Přístup do církevních památkových objektů lze umožnit po dohodě s děkanem Pavlem Bublanem, tel. číslo: 515 322 713, 723 843 409, který následně může zajistit jejich otevření.
Týká se těchto kostelů:

Farní kostel Všech svatých, Palackého ul., Moravský Krumlov
Kostel sv. Bartoloměje, nám. Klášterní, Moravský Krumlov
Kaple sv. Floriána, návrší nad městem M. Krumlov

Farní kostel Všech svatých

je pravděpodobně nejstarší církevní stavba v Mor. Krumlově. Kostel byl postaven v r. 1248 a zasvěcen sv. Vavřinci. V době 30ti leté války r. 1630 při požáru města kostel vyhořel a z původní gotické stavby zůstalo jen kněžiště, průčelní brána a spodní část věže. Roku 1646 kníže Gundakar z Lichtenštejna dal chrám přestavět. Další úpravy stavby byly provedeny r. 1785 v barokním slohu. V kostele se nachází zachované náhrobní desky, které byly nalezeny při opravě v r. 1956, včetně náhrobního kamene s podobou stavitele krumlovského zámku Leonarda Gara de Bisono. Poblíž kostela se nachází hrobka, která v klasicistním slohu dala postavit Eleonora Marie z Oettingenu v r. 1789.

Kostel sv. Bartoloměje

-byl založen spolu s klášterem v polovině 14. stol., pravděpodobně za Zdeňka z Lipé 1349 – 1355. Povolení ke stavbě vydal pro řád Augustiniánů papež v Avignonu 2.2.1354. Chrám byl součástí komplexu klášterních budov a tehdy hlavní chrámová loď dosahovala délky 53 m. Roku 1423 v době husitských válek byl klášter opuštěn a stavby pobořeny. Řeholníci se do něj vrátili až r. 1450, definitivně jej však opustili r. 1500.
1634 kníže Gundakar z Lichtenštejna koupil pobořený klášter za tisíc zlatých a opravený jej odevzdal Piaristům, kteří zde vedli latinskou školu. 1658 připadl komplex Paulánům.
Při požáru města v r. 1682 klášter i chrám vyhořel. V r. 1701 byly obě stavby obnoveny v barokním slohu, kostel byl vystavěn nižší a menší. Zbytky gotické klenby a gotických oken jsou patrny na půdě kostela.
Roku 1786 za Josefa II. byl klášter zrušen. Budova sloužila pro výrobu harasových stuh, poté i jako byty. Kostel byl ponechán pro služby boží. Interiér kostela je barokní, v několika místech se zachovalo zdobení freskami. Před kostelem stojí barokní sousoší Ecce homo z r. 1695.
Dnes je klášter sídlem městského úřadu. Opravená vnitřní klášterní (rajská) zahrada slouží jako prostor pro koncerty, svatební obřady a jiné sváteční události.

Kaple sv. Floriána

Kaple je umístěna na kopci nad městem a je jednou z dominant města. Byla dostavěna r. 1697 a váže se k ní pověst, kdy při návratu z lovu se splašení knížecí koně zastavili těsně nad srázem a vděčný kníže dal na tomto místě postavit kapli – tolik pověst.
Sv. Florián byl po požáru města zvolen jeho patronem (1690) a město v dohodě s knížetem Maxmiliánem z Lichtenštejna začalo v r. 1695 s budováním této kaple v barokním slohu. R. 1809 byla kaple znesvěcena a zpustošena francouzským vojskem. Obnovena byla v r. 1934.
Původně měla uprostřed vysokou věž, zůstaly však jen čtyři vížky v rozích. Oltář zdobil obraz patrona města od Gutweina. V 60. letech 20 století však byla po několikerém poničení interiéru uzavřena a vnitřní mobiliář odstěhovány.
Po roce 1989 byly obnoveny tradiční poutě na sv. Floriána, které se konají začátkem května. Kaple byla opravena a bylo zabudováno večerní osvětlení. Otvírá se několikrát ročně v době pouti a bohoslužeb. Občas se zde konají i koncerty vážné hudby.


web & design www.bravissimo.cz