Dům s pečovatelskou službou Moravský Krumlov | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Organizace města > Ostatní složky > Dům s pečovatelskou službou Moravský Krumlov

Dům s pečovatelskou službou Moravský Krumlov

Středisko rehabilitace

V roce 2004 byl zahájen provoz Střediska rehabilitace v objektu Domu s pečovatelskou službou Moravský Krumlov, Jiráskova 634.
Cílem projektu je prostřednictvím rehabilitační péče napomoci udržení a zlepšení životní aktivity občanů, obnovení a zvýšení jejich schopnosti sebeobsluhy, soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých. Uvedenou péčí je sledována prevence směřující k omezení nebo vyloučení pobytů občanů ve zdravotnických zařízeních a k odstranění lehkých funkčních poruch pohybového ústrojí osob.
Cílová skupina: - starší občané a občané se zdravotním postižením - pojištěnci VZP ČR.

Projekt je realizován za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, OP VZP ČR Znojmo, 669 02 Znojmo, Vídeňská 49, a to v rámci podpory a realizace zdravotních opatření a programů, které zlepšují zdravotní péči o pojištěnce VZP ČR a příznivě spolupůsobí proti vzniku jejich onemocnění nebo proti zhoršování jejich zdravotního stavu.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že cíl projektu je naplňován, služba je občany vnímána velmi pozitivně a je o ni velký zájem.


Irena Kočí
vedoucí DPS

web & design www.bravissimo.cz