Elektronická podatelna | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy a může být podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu eposta@mkrumlov.cz, nebo na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny Městského úřadu, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov v době po., st. od 7:00 do 17:00 a út., čt., pá od 7:00 do 14:00. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání:
Pokud je přílohou elektronického podání soubor, tak Městský úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC (dokument MS Word), *.XLS (dokument MS Excel)

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.

Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Městským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.

Další postup je již stejný jako u běžného podání v listinné podobě.

Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na http://www.micr.cz, http://www.ica.cz


web & design www.bravissimo.cz