Hospodaření příspěvkových organizací | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Úřední deska > Hospodaření příspěvkových organizací

Hospodaření příspěvkových organizací

(08. 01. 2018)
Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 2019-2020 příspěvkových organizací zřízených městem Moravský Krumlov

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provedené v souvislosti se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vznikla příspěvkovým organizacím nově povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu a zřizovateli příspěvkových organizací (radě města) vznikla povinnost tyto dokumenty schválit. Rozpočty i střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací byly schváleny Radou města Moravský Krumlov na schůzi konané dne 19.12.2017.
Návrhy rozpočtů na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020-2021 příspěvkových organizací města zřízených městem Moravský Krumlov (zveřejněno dne 23.11.2018)


web & design www.bravissimo.cz