Kancelář tajemníka | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Kancelář tajemníka

Adresa
Městský úřad Moravský Krumlov,
Klášterní nám. 125,
672 11 Moravský Krumlov

Tajemník:
ing. Pavel Vavřina
I. patro, dveře č. 208,
Telefon: 515 300 730
Mobil: 724 352 482
Fax: 515 300 759

Kancelář tajemníka zajišťuje podklady pro jednání zastupitelstva města, rady města a následné zpracování zápisů a usnesení.
Odbor zabezpečující materiálně technický chod MěU, včetně podatelny. Zabezpečuje činnost samosprávných orgánů - RM, ZM, komisí a výborů.

web & design www.bravissimo.cz