Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Příroda a turistika > Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Zřízení naučné stezky navazuje na vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce 2005, jejímž posláním je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami.

Naučná stezka byla realizována městem Moravský Krumlov za finanční podpory Skupiny ČEZ, slavnostní otevření naučné stezky se uskutečnilo 16. října 2007 v Moravském Krumlově na „Střelnici“.

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence
Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence
Účelem naučné stezky je prostřednictvím informačních panelů přehlednou a ucelenou formou seznámit moravskokrumlovskou veřejnost a návštěvníky města s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě přírodní rezervace.
Celková trasa naučné stezky měří 15km a je zde instalováno 12 informačních panelů s mapovým přehledem o průběhu stezky pro snadnou orientaci.

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence
Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence
Tématicky zaměřené panely podávají zajímavé informace, např. o historii města a zámeckém parku, hradišti Rokyten a řece Rokytné, Mariánské studánce, národní přírodní rezervaci a stepních a lesních společenstvech v ní, doplněné fotografiemi.
Naučná stezka začíná u vstupu do dolního zámeckého parku, vede zámeckým tunelem do lokality zvané „Střelnice“ a dále po modrém turistickém značení ke kapli sv. Floriána.

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence
Odtud je stezka směrována ke kapli Panny Marie u Rokytné (Mariánská studánka) a dále příjemnou cestou do Rokytné. Z Rokytné lze pokračovat podél toku řeky směrem k Budkovicím a Krumlovským lesem až k městské lesovně nebo zpět kaštanovou alejí do Mor. Krumlova.
Ať už projdete celou trasu stezky, nebo si vyberete jen určitý úsek, zcela jistě Vám procházka v kterémkoliv ročním období přinese příjemné zážitky z pobytu v přírodě.

Ing. Marie Brücková
Odbor školství a kultury


web & design www.bravissimo.cz