Návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2010 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Úřední deska > Návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2010

Návrh rozpočtu Města Moravský Krumlov pro rok 2010

(10. 03. 2010)

Základní ukazatele rozpočtu:
Zdroje rozpočtu celkem                              168 936,0 tis. Kč
Potřeby rozpočtu celkem                            168 936,0 tis. Kč
Rozpočet příjmů                                          147 060,0 tis. Kč
Rozpočet výdajů                                          164 439,0 tis. Kč
Financování                                                    17 379,0 tis. Kč
Jednotlivé ukazatele rozpočtu jsou podrobně specifikovány v tabulkové části rozpočtu   a příslušných komentářích. Součástí rozpočtu je i rozpočet fondu – FKSP.

Návrh závazných ukazatelů:

Příjmová část rozpočtu:

Příjmy celkem dle jednotlivých rozpočtových tříd (tj. daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a dotace), dále odvod z odpisů pro příspěvkovou organizaci města:
-          Mateřská škola Moravský Krumlov – 140 tis.Kč
-          Základní škola Klášterní nám., Moravský Krumlov – 166 tis. Kč
-          Základní škola Ivančická, Moravský Krumlov – 200 tis. Kč
-          Správa majetku města Moravský Krumlov – 3 598 tis. Kč
-          Technická a zahradní správa Moravský Krumlov – 126 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu:
výdaje celkem v jednotlivých oddílech, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím města:
-          Mateřská škola Husova – 2 514 tis. Kč
-          Základní škola, Klášterní nám. – 2 675 tis Kč
-          Základní škola, Ivančická – 2 930 tis. Kč
-          Městské kulturní středisko – 3 685 tis. Kč
-          Správa majetku města – 4 334 tis. Kč
-          Technická a zahradní správa – 11 423 tis. Kč

Financování:
-          uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
-          změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

V souladu s ust. § 11 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 26.3.2010 do 12,00 hodin nebo ústně na zasedání zastupitelstva při projednávání rozpočtu dne 29.3.2010.
Podrobný rozpis rozpočtu je k dispozici u vedoucí finančního odboru MěÚ Moravský Krumlov, dv. č. 303, popř. na webových stránkách Města Moravský Krumlov.

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta města

Zpracovala: Ing. Jana Florianová
V Moravském Krumlově dne 9.3.2010

Komentář
Návrh rozpočtu - příjmy
Návrh rozpočtu - výdaje
Návrh rozpočtu - investice
FKSP
Návrh rozpočtu - výdaje dle odd
Připomínky k návrhu rozpočtu

web & design www.bravissimo.cz