Prodej stavebních pozemků v lokalitě Novosady | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Prodej stavebních pozemků v lokalitě Novosady

Prodej stavebních pozemků v lokalitě Novosady

Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov
Město Moravský Krumlov si Vás dovoluje pozvat k účasti ve výběrovém řízení na prodej 24 pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov. Prodej pozemků proběhne formou elektronické prodejní aukce.

Pozemky budou kompletně zasíťované včetně komunikací do konce června 2019.

Výběrové řízení na prodej pozemků bude realizováno formou tříkolové veřejné elektronické aukce, kdy základním komunikačním prostředkem bude INTERNET.

 • 1. Registrační kolo slouží zájemcům k registraci do aukce, vložení vyplněného Formuláře údajů o zájemci, Preferenčního listu zájemce a dokladu o složení požadované kauce. Registrační kolo bylo zahájeno dne 14. 01. 2019, 10:00 hod. a končí 18. 03. 2019, 10:00 hod.

 • 2. Kontrolní kolo proběhne v termínu od 18. 03. 2019, 10:00 hod. do 25. 03. 2019. 10:00 hod. Kontrolní kolo slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu tohoto kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.

 • 3. Aukční kolo, kdy bude zahájeno on-line výběrové řízení a proběhne vlastní aukce. Termín elektronické veřejné aukce je 25. 03. 2019 v 10:00 hod.

  Veškeré informace o stavebních pozemcích a podmínkách účasti v eAukci naleznete na odkaze https://aukce.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php nebo http://www.mkrumlov.cz/novosady.html.

  Informace lze také získat na Městském úřadě Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, Ing. Andrea Stejskalová, tel. 602 512 931, stejskalovaa@mkrumlov.cz či Mgr. Zdeněk Juránek, tel. 723 335 942, juranekz@mkrumlov.cz.


  V Moravském Krumlově dne 14. 1. 2019


 • Harmonogram

 • Koncepce budoucí zástavby

 • Seznam pozemků
 • 
  web & design www.bravissimo.cz