Prodej stavebních pozemků v lokalitě Novosady | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Prodej stavebních pozemků v lokalitě Novosady

Prodej stavebních pozemků v lokalitě Novosady

Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov
Město Moravský Krumlov si Vás dovoluje pozvat k účasti ve výběrovém řízení na prodej 32 pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov. Prodej pozemků proběhne formou elektronické prodejní aukce.

Pozemky jsou veřejně přístupné a budou kompletně zasíťované včetně komunikací s termínem realizace 2018/2019.

Výběrové řízení na prodej pozemků bude realizováno formou tříkolové veřejné elektronické aukce, kdy základním komunikačním prostředkem bude INTERNET.

 • 1. Registrační kolo slouží zájemcům k registraci do aukce, vložení vyplněného Formuláře údajů o zájemci, Preferenčního listu zájemce a dokladu o složení požadované kauce. Registrační kolo bylo zahájeno dne 31. 01. 2018 v 10:00 hod. a končí 28. 02. 2018 v 10:00 hod.

 • 2. Kontrolní kolo proběhne v termínu od 28. 02. 2018 v 10:00 hod. do 21. 03. 2018 v 10:00 hod. Kontrolní kolo slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu tohoto kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.

 • 3. Aukční kolo, kdy bude zahájeno on-line výběrové řízení a proběhne vlastní aukce. Termín elektronické veřejné aukce je 21. 03. 2018 v 10:00 hod.

  Veškeré informace o stavebních pozemcích, podmínkách účasti v eAukci a harmonogram naleznete na odkaze https://aukce.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php.

  Informace lze také získat na Městském úřadě Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, Ing. Andrea Stejskalová, tel. 602 512 931, stejskalovaa@mkrumlov.cz či Mgr. Zdeněk Juránek, tel. 723 335 942, juranekz@mkrumlov.cz.


  Mapa prodávaných pozemků
 • 
  web & design www.bravissimo.cz