OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města MORAVSKÝ KRUMLOV č. 2/2007 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města MORAVSKÝ KRUMLOV č. 2/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města MORAVSKÝ KRUMLOV č. 2/2007

(13. 03. 2008)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004 ze dne 26. 5. 2004 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Moravský Krumlov
Město Moravský Krumlov
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města MORAVSKÝ KRUMLOV č. 2/2007,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004
ze dne 26. 5. 2004

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“
na území města Moravský Krumlov

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov se na svém 8. zasedání dne 2. 7. 2007 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 3/2004 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Moravský Krumlov se zrušuje.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Vyhlášeno dne 23.7.2007


Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta


web & design www.bravissimo.cz