Obecní živnostenský úřad | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Obecní živnostenský úřad

Adresa:
Moravský Krumlov,
Klášterní nám.125
672 11 Moravský Krumlov

bližší informace na
telefon: 515 300 735, 515 300 736, 515 300 753
(budova MěÚ, 2. patro)

Územní obvod :
Bohutice, Čermákovice, Damnice, Dobelice, Dobřínsko, Dolenice, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany, Horní Kounice, Hostěradice, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Kadov, Kubšice, Lesonice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Moravský Krumlov, Našiměřice, Olbramovice, Petrovice, Rešice, Rybníky, Skalice, Suchohrdly u Miroslavi, Tavíkovice Trnové Pole, Trstěnice, Tulešice, Vedrovice, Vémyslice

Vedoucí obecního živnostenského úřadu :
Ing. Marie Braunerová
Telefon: 515 300 735
email:braunerovam@mkrumlov.cz

Registrace a kontrola:
Markéta Sobotková
email:sobotkovam@mkrumlov.cz
Telefon: 515 300 753
Ludmila Nagyová
email:nagyoval@mkrumlov.cz
Telefon: 515 300 736

rozhoduje o udělení koncese
vydává průkazy živnostenských oprávnění, včetně změn
zajišťuje poskytování informací žadatelům
vede živnostenský rejstřík
provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy v oblasti živnostenského podnikání

Místní příslušnost fyzických i právnických osob k vyřizování živnostenské agendy (např. ohlášení živnosti, změny, zrušení či zániku živnostenských oprávnění, pořizování úředního výpisu atd.) byla zrušena. To znamená, že podání podle živnostenského zákona lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. V řízení o správních deliktech právnických a podnikajících fyzických osob podle živnostenského zákona a v řízení o sankčním zrušení živnostenských oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti se místní příslušnost určuje podle správního řádu, tj. podle místa podnikání u podnikajících fyzických osob a sídla podnikání u právnických osob, nebo umístěním organizační složky zahraniční osoby. V řízení o přestupcích se místní příslušnost živnostenského úřadu určuje podle zákona o přestupcích, tj. místem činnosti, místem kde byl přestupek spáchán.

Náplň činnosti zde.


web & design www.bravissimo.cz