Ostatní složky | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Ostatní složky

Městská policie, Dům s pečovatelskou službou, Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

Městská policie Moravský Krumlov

Městská policie je orgánem města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města v roce 1991 v souladu se zákonem o obecní policii č. 251/2016 Sb. a jiných zákonných norem v platném znění. Činnost MěP je koncipována jako věřejně prospěšná, jejímž prostřednictvím je zajišťován pořádek města Moravský Krumlov .

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

- působnost dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti PO

web & design www.bravissimo.cz