OZNÁMENÍ - o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Úřední deska > OZNÁMENÍ - o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ - o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

(20. 07. 2011)
... stavby rodinného domu včetně sjezdu na komunikaci, jímky splaškových vod, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích p.č. 1216/38 a 1216/141 v k.ú. Jezeřany ...
celé znění dokumentu

web & design www.bravissimo.cz