Pozvánka na veřejné projednání | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Aktuality > Pozvánka na veřejné projednání

Pozvánka na veřejné projednání

(20. 06. 2018)
studie - Řešení dopravní situace - Sídliště a přilehlé ulice, Moravský Krumlov
Vážení občané,

V roce 2016 byla zpracována společností SARAHS associates s.r.o. ideová studie „Revitalizace sídliště Moravský Krumlov. Studie řešila komplexní návrh revitalizace veřejné zeleně, veřejných prostranství, odpočinkových míst, případné úpravy chodníků a zpevněných ploch pro pěší a další. V letošním roce na tuto studii navázalo město zpracováním studie - Řešení dopravní situace - Sídliště a přilehlé ulice, Moravský Krumlov. Studii zpracovala společnost Laboro ateliér s.r.o. Studie mimo jiné obsahuje návrh řešení – rozšíření parkovacích míst, úpravy chodníků, řešení dopravního systému.

Chcete-li se také podílet na přípravě nové podoby sídliště, přijměte, prosím, naše pozvání na veřejné projednání se bude konat dne 21. června 2018 od 17 hodin v zasedací místnosti klubu Coolna, ul. Břízová 254, Moravský Krumlov nebo můžete vyjádřit svůj názor vyplněním anonymního dotazníku.
Vaše odpovědi, prosím, vyplňte nejpozději do 31. 7. 2018.

Děkujeme za spolupráci!

Odkaz na anonymní dotazník.

Pozvánka
Řešení dopravní situace
Prezentace

web & design www.bravissimo.cz