Právní předpisy | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy

Právní předpisy

Vyhlášky, směrnice, nařízení města Moravský Krumlov

Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 3/2018

(07. 01. 2019)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Moravský Krumlov č. 2/2018

(22. 05. 2018)
kterou se mění OZV č.1/2017 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016

(23. 02. 2017)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

(07. 11. 2016)
o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

(07. 11. 2016)
Zrušovací vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

(02. 06. 2015)
ze dne 14.4.2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ....

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

(21. 08. 2014)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/2002

Řád veřejného pohřebiště

(21. 08. 2014)
účinnosti dnem 1.9.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

(15. 04. 2014)
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška Města Moravský Krumlov č. 1/2013

(15. 01. 2014)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Metodický pokyn

(16. 07. 2012)
pro postup při prodeji, směně, darování, pronájmu nebo poskytnutí výpůjčky nemovitého majetku ve vlastnictví Města Moravský Krumlov, jeho zastavení a zřízení věcných břemen

Nařízení Města Moravského Krumlova č. 2/2008

(16. 07. 2012)
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Obecně závazná vyhláška Města Moravský Krumlov č. 2/2012

(05. 06. 2012)
... o zajištění veřejného pořádku při provozování veřejnosti přístupných kulturních podniků ...

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

(17. 10. 2011)
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č.1/2011

(23. 06. 2011)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místních poplatcích

Vnitřní směrnice

(02. 11. 2010)
Ceník sazeb za drobné administrativní úkony prováděné za úhradu jiným subjektům

Směrnice č. MěÚ 10/2009

(17. 02. 2010)
Zásady prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví města Moravský Krumlov“

Nařízení města MORAVSKÉHO KRUMLOVA č.1/2008

(26. 01. 2010)
... o stání silničních motorových vozidel na vymezených oblastech ...

Vnitřní směrnice

(24. 09. 2009)
pro poskytování odměn členům komisí RM města Moravský Krumlov

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města MORAVSKÝ KRUMLOV č. 2/2007

(13. 03. 2008)
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004 ze dne 26. 5. 2004 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Moravský Krumlov

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2006

(16. 07. 2007)
O závazných částech Změny č. 2. územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

(11. 01. 2007)
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 ze dne 10. 2. 1992 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 ze dne 8. 10. 2001

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA

(04. 01. 2007)
k přijímání stížností a petic občanů na MěÚ Moravský Krumlov

Dodatek č. 1

(03. 01. 2007)
ke směrnici „ZÁVAZNÁ PRAVIDLA k přijímání stížností a petic občanů na MěÚ Moravský Krumlov“

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

(04. 04. 2005)
O závazných částech Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

(05. 04. 2004)
O závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov

Nařízení č. 1/2004

(19. 01. 2004)
ze dne 19.1.2004, kterým se vydává tržní řád

Obecně závazná vyhláška č.1/2001

(08. 10. 2001)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/1992 o zřízení Městské policie v Moravském Krumlově

Vyhláška města Moravský Krumlov č. 6/98

(15. 06. 1998)
o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška města Moravský Krumlov č. 7/1998

(15. 06. 1998)
o použití vyššího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška č. 3/97

(17. 11. 1997)
o spádových obvodech základních škol v Moravském Krumlově

Vyhláška č. 2/97

(06. 10. 1997)
o územním plánu sídelního útvaru

Vyhláška č. 1/94

(20. 06. 1994)
o stanovení města Moravský Krumlov za místo soustředěného turistického ruchu

Vyhláška města Moravského Krumlova č. 1/92

(10. 02. 1992)
o zřízení Městské policie v Mor. Krumlově

web & design www.bravissimo.cz