Příroda a turistika | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Příroda a turistika

Příroda a turistika

Národní přírodní rezervace Krumlovsko - rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace (NPR) Krumlovsko – rokytenské slepence vyhlášená Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1.6.2005 se rozkládá na území obce Moravský Krumlov a je členěná do dvou částí. Jižní část se nachází v katastrálním území Moravský Krumlov a severní část v katastrálním území Rokytná. Celková výměra NPR, kterou z největší části (75,5ha) tvoří lesní pozemky, je 86,5 ha, z toho je 7 ha vyhlášeno jako ochranné pásmo.

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Zřízení naučné stezky navazuje na vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce 2005, jejímž posláním je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami.

Moravskokrumlovský vodopád

Vodopád na krátkém pravostranném přítoku řeky Rokytné má dvoustupňový charakter, zajímavější je jeho dolní část s výškou 11 metrů.

Mapa města

Mapa města Moravský Krumlov

Turistické informace

Důležité kontakty bez kterých se turista neobejde.

Průvodce Moravským Krumlovem

Publikace ve formatu PDF v jazyce českém, německém a anglickém.

Turistický portál

Turistický portál města Moravský Krumlov

Jízdní řády

Aktuální jízdní řády naleznete v Celostátním informačním systému o jízdních řádech, na který se dostanete pomocí následujících odkazů.

web & design www.bravissimo.cz