Projekty města | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Projekty města

Projekty města

Modernizace sběrného dvora
Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/13.22913

Podpora standardizace OSPOD Moravský Krumlov
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/CZ.00082

Podpora základního vzdělávání

Projekt - "Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků"
Číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.00/46.0001

KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP MORAVSKÝ KRUMLOV

Projekt - "KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC ORP MORAVSKÝ KRUMLOV"
Číslo projektu: CZ. 1.06/2.1.00/22.09441

Podpora meziobecní spolupráce

Projekt - „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Audit familyfriendlycommunity

Cílem auditu je vytvářet ve městě přívětivé prostředí pro rodiny, zapojit občany obce,naslouchat jejich potřebám a najít a realizovat vhodná prorodinná opatření.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko II

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008579

Územní plán Moravský Krumlov

CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0004702

Rozvoj zaměstnanců města Moravský Krumlov – lépe a efektivněji

Projekt: „Rozvoj zaměstnanců města Moravský Krumlov – lépe a efektivněji"
Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002830

NEBRAŇME SE GENDERU!

PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ V OBECNÍ SAMOSPRÁVĚ

Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004500

Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní,
Moravský Krumlov

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676

web & design www.bravissimo.cz