Nabídka bytů do nájmu, pronájmy a prodeje majetku | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Nabídka bytů do nájmu, pronájmy a prodeje majetku

Nabídka bytů do nájmu, pronájmy a prodeje majetku

Pronájmy a prodeje majetku města Moravský Krumlov

Oznámení záměru prodeje

(09. 06. 2017)
pozemek par.č. 3113/6 a par.č. 3114/1 ...

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

(08. 06. 2017)
na ul. Komenského 144, Moravský Krumlov

IV. kolo oznámení záměru prodeje nemovitého majetku

(08. 06. 2017)
jednotku-garáž č. 475/l0l vymezenou na LV 4561 s podílem 19ll/86616 na společných částech domu čp.474,475 a pozemku par.č. 1619 vedených na LV 4560 v k.ú. Mor. Krumlov

Zveřejnění záměru nabídky prodeje stavebních pozemků

(08. 06. 2017)
v Polánce (na ul. Luční) ...

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

(12. 05. 2017)
obchod č. 4, 5 a 6 ve dvoře Knížecího domu, Růžová 39, ...

Oznámení záměru pronájmu

(14. 03. 2017)
obchod č. 2 ve dvoře Knížecího domu, Růžová 39

web & design www.bravissimo.cz