Rada města | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Rada města

Rada města

Radu města Moravský Krumlov tvoří 5 členů, a to starosta , místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Členové Rady města

Jmenný seznam členů Rady města Moravský Krumlov k 5. 11. 2018

Komise RM

Seznam komisí Rady města Moravský Krumlov a jejich členů
platný do 11. října 2014

Pozvánky Rady města

Aktuální pozvánky, termíny, zasedání Rady města Moravský Krumlov

Usnesení RM

Seznam Usnesení Rady města Moravský Krumlov

Programové prohlášení

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Rady města Moravský Krumlov na volební období 2006 - 2010

Jednací řád Rady města Moravský Krumlov

Jednací řád Rady města Moravský Krumlov

web & design www.bravissimo.cz