Referát kontroly | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Referát kontroly

Adresa
Městský úřad Moravský Krumlov,
Klášterní nám. 125,
672 11 Moravský Krumlov


Lenka Čubová
I. patro, dveře č. 202
Telefon: 515 300 766

- zabezpečuje systém finančních kontrol dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, příspěvkových a jiných organizací, zřízených Městem Moravský Krumlov a u žadatelů, resp.příjemců, veřejné podpory poskytované v rámci územní působnosti Města Moravský Krumlov.
- v rámci působnosti Města Moravský Krumlov monitoruje, analyzuje a vyhledává možné případy korupčního jednání ( ve smyslu UV č.125/1999 ), navrhuje a realizuje opatření k odstranění zjištěného závadného stavu
- komplexně zabezpečuje systém vnitrokontrol jednotlivých odborů MěÚ
- dle zákona č. 250/ 2000 Sb. zabezpečuje systém kontroly hospodaření Městem Moravský Krumlov zřízených a založených organizací
- komplexně zabezpečuje agendu vyřizování stížností občanů
- zabezpečuje metodickou pomoc obcím k zákonu č. 320/2001 Sb.


web & design www.bravissimo.cz