Rozpočet města a ekonomika | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Rozpočet města a ekonomika

Rozpočet města a ekonomika

Schválené rozpočty Města Moravský Krumlov

Schválený rozpočet na rok 2019:

 • Schválený rozpočet města Moravský Krumlov - rok 2019
 • Příjem 2019 - provoz
 • Výdaje 2019 - provoz
 • Příjem 2019 - rozvoj města
 • Výdaje 2019 - rozvoj města
 • Rozpočet FKSP 2019

  Schválený rozpočet na rok 2018:

 • Schválený rozpočet města Moravský Krumlov - rok 2018
 • Příjem 2018 - provoz
 • Výdaje 2018 - provoz
 • Příjem 2018 - rozvoj města
 • Výdaje 2018 - rozvoj města
 • Rozpočet FKSP 2018

  Schválený rozpočet na rok 2017:

 • Schválený rozpočet města Moravský Krumlov - rok 2017
 • Rozpočet 2017
 • Příjem 2017 - provoz
 • Výdaje 2017 - provoz
 • Příjem 2017 - rozvoj města
 • Výdaje 2017 - rozvoj města
 • Rozpočet FKSP 2017
 • Rekapitulace 2017

  Schválený rozpočet na rok 2016:

 • Rozpočet 2016
 • Příjem 2016 - provoz
 • Výdaje 2016 - provoz
 • Příjem 2016 - rozvoj města
 • Výdaje 2016 - rozvoj města
 • Rozpočet FKSP 2016
 • Rekapitulace 2016

  Závěrečný účet za rok 2014:

 • Závěrečný účet 2015
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2014
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014
 • Rozvaha - bilance 2014
 • Výkaz zisku a ztráty 2014
 • Příloha 2014
 • Přehled o peněžních tocích 2014
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu 2014

  Schválený rozpočet na rok 2015:

 • Rozpočet 2015
 • Příjem 2015 - provoz
 • Výdej 2015 - provoz
 • Příjem 2015 - rozvoj města
 • Výdej 2015 - rozvoj města
 • Rozpočet FKSP 2015
 • Rekapitulace 2015
 • Rekapitulace 2015 dle rozpočtové skladby

  Schválený rozpočet na rok 2014:

 • Rozpočet na rok 2014
 • Rekapitulace rozpočtu na rok 2014
 • Rekapitulace rozpočtu na rok 2014 dle rozpočtové skladby
 • Příjmy provoz
 • Výdaje provoz
 • Příjmy rozvoj města
 • Výdaje rozvoj města

  Informace o plnění a čerpání rozpočtu za období leden až září 2013:

 • Informace
 • Plnění rozpočtu 2013
 • Plnění příjem až 10/2013

  Informace o plnění a čerpání rozpočtu za období leden až červen 2013:

 • Zpráva
 • Tabulky

  Schválený rozpočet na rok 2013:

 • Rozpočet na rok 2013
 • Rekapitulace rozpočtu na rok 2013
 • Příjmy provoz
 • Výdaje provoz
 • Příjmy rozvoj města
 • Výdaje rozvoj města

  Schválený rozpočet 2012:

 • Rozpočet 2012
 • Příjmy provoz
 • Výdaje provoz
 • Příjmy rozvoj města
 • Výdaje rozvoj města
 • FKSP

  Schválený rozpočet Města Moravský Krumlov 2009
  Schválený rozpočet 2008
  Schválený rozpočet 2008 -xls
  Komentář ke schválenému rozpočtu 2009
  Schválený rozpočet 2009 - xls
  Pravidla rozpočtového provizoria
 • 
  web & design www.bravissimo.cz