Samospráva města | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města

Samospráva města

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov je složeno z 21 členů, zvolených v komunálních volbách konaných 10. a 11. října 2014. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Rada města

Radu města Moravský Krumlov tvoří 5 členů, a to starosta , místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Symboly města - Deklarace

Na základě ustanovení dle § 84 odst.4 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí předsedy Parlamentu České republiky č.j.: 3566/08, Město Moravský Krumlovu deklaruje své symboly:

Rozpočet města a ekonomika

Schválené rozpočty Města Moravský Krumlov

Veřejná finanční podpora

Žádosti a zásady finanční podpory různým programům.

Strategické dokumenty

Dokumenty města Moravský Krumlov

Části města

Části města Moravského Krumlova

Kronika

města Moravský Krumlov

Organizace města

Příspěvkové organizace, městské lesy, organizační složky a ostaní instituce

SDH Rakšice

Sbor dobrovolných hasičů Rakšice, odkaz na oficiální stránky.

SDH Polánka

Sbor dobrovolných hasičů Polánka, odkaz na oficiální stránky.

SDH Rokytná

Sbor dobrovolných hasičů Rokytná

Nabídka volných pracovních míst

v Moravském Krumlově a okolí

Prodej stavebních pozemků v lokalitě Novosady

Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Novosady, Moravský Krumlov

web & design www.bravissimo.cz