Symboly města - Deklarace | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Symboly města - Deklarace

Symboly města - Deklarace

Na základě ustanovení dle § 84 odst.4 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí předsedy Parlamentu České republiky č.j.: 3566/08, Město Moravský Krumlovu deklaruje své symboly:
Symboly města

I. Vlajka
Popis

List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 6 : 1. Ve střední části modrého pruhu stojí na zeleném pruhu bílá kvádrovaná věž s cimbuřím, s prázdnou branou s otevřenými vraty na bílých závěsech, s vytaženou mříží, obojí žluté, prázdným oknem, a s otevřenou stanovou střechou se žlutou makovicí. Nad branou knížecí korunou korunovaný žluto-červeně dělený štítek. Věž provázejí dva červené štítky s bílou zavinutou střelou. Poměr délky k šířce listu je 2 : 3.

II. Znak
Popis (blason)

Na modrém štítě stojí na zeleném pažitu (trávníku) stříbrná kvádrová čtyřhranná věž. V přízemí je otevřená brána se zlatými, stříbrem kovanými vraty a se zlatou vytaženou mříží se stříbrnými hroty. V polovině výšky věže je římsa a nad ní modře malované (prázdné ) okno. Věž vrcholí cimbuřím o čtyřech stínkách a červenou špičatou stanovou střechou se zlatou makovicí. Střecha nemá vyznačenou krytinu. Nad branou visí na věži štítek příčně půlený, zlatý a červený. Nad ním je knížecí koruna. Po obou stranách věže (věž doprovázejí) jsou červené štítky se stříbrnou zavinutou střelou (odřivousem) svisle postavenou.

III. Pečetidlo
Popis

Kruhový tvar. Uprostřed kruhu znak města v barokní kartuši s knížecí korunkou.

IV. Razítko
Popis

Kruhový tvar. Uprostřed kruhu štít se znakem. Nad horní částí štítu kruhovitě nápis Město, ve spodní části štítu kruhovitý nápis Moravský Krumlov.

V. Užívání symbolů

Užívání symbolů upravuje § 34a odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

VI. Další ustanovení

Tato Deklarace symbolů byla projednána a schválena na 17. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konaného dne 19. 5. 2009 nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov.

Mgr. Tomáš Třetina
místostarosta

Ing. Jaroslav Mokrý
starosta


Přílohy:
Podoba znaku města a vlajky města
Podoba velkého znaku města s kartuší a knížecí korunkou
Podoba razítka města


web & design www.bravissimo.cz