Turistické informace | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Příroda a turistika > Turistické informace

Turistické informace

Důležité kontakty bez kterých se turista neobejde.

Městské informační centrum

T. G. Masaryka 40
672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 515 321 064, 725 579 923
Fax: 515 321 065
www.meksmk.cz
www.mkrumlov.cz


Pracovnice:
Marie Makovičková
E-mail: makovickova@meksmk.cz, infocentrum2@seznam.cz
Mgr. Jarmila Řehořová
E-mail: rehorova@meksmk.cz
Provozní doba: 8:00-11:00, 12:00-16:00
v době konání výstav SO 09:00-12:00, NE 14:00-16:00

Městské informační centrum bylo zřízeno v roce 2000 jako součást Městského kulturního střediska , které je příspěvkovou organizací města.
Turistický portál - www.dokrumlova.cz

Náplní naší činnosti je podávání informací o turistických cílech, vyhledávání vlakových a autobusových spojů, informace o telefonních číslech, informace o firmách a službách v Moravském Krumlově a jakékoliv informace prostřednictvím internetu.
Podrobnosti : přírodní zajímavosti , turistické trasy (pěší, cyklotrasy , vinařská stezka, autoturistika, tipy na výlet), ubytování a stravování , služby , úřady , důležitá telefonní čísla, kulturní zařízení, kulturní akce
Nabízíme prodej pohlednic města, turistických průvodců, videokazet, turistických známek, odznaků, „Moravskokrumlovských novin“.
Poskytujeme předprodej vstupenek na akce, které pořádá Městské kulturní středisko v Moravském Krumlově.
Mezi další poskytované služby patří: kopírování tiskovin formátu A4, A3, faxování, volný přístup k internetu.

Přírodní zajímavosti

Krumlovsko-rokytenské slepence
Národní přírodní rezervace vyhlášená v roce 2005 na území Moravského Krumlova patří mezi významné území přírody jižní Moravy.
Celková výměra rezervace je 86,5 ha. Pro rezervaci jsou významné skalnaté stráně a lesy v okolí města a zejména v údolí řeky Rokytné, která protéká městem a významně utváří okolní krajinu.
Od roku 2007 vede územím NPR naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s historickými a přírodními zajímavostmi v lokalitě rezervace

Mohelská hadcová step
Národní přírodní rezervace, skalní amfiteátr nad levým břehem řeky Jihlavy. Skalní a drnová step je hostitelem mnoha vzácných a ohrožených druhů. V rezervaci jsou dvě naučné stezky - jarní a podzimní okruh.

Přírodní park Střední Pojihlaví
Místy skalami sevřené údolí řeky Jihlavy pod Dalešickou nádrží. Nejzápadnější výspa teplomilné vegetace na okraji Českomoravské vrchoviny.

Biskoupská hadcová step
Členité území stepního charakteru na hadcovém podloží s výskytem vzácných druhů rostlin a hmyzu.

Přírodní park Rokytná
Údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s četnými skalními útvary, zastoupeny vzácné bylinné druhy.

Slepencové skály u Rokytné
Teplomilná rostlinná společenstva.

Pálava
chráněná krajinná oblast o rozloze 70 km2. Osu tvoří Pavlovské vrchy s nejvyšším bodem Děvín. K turistickým zajímavostem patří zříceniny Sirotčího hrádku ze 13. st., Děviček ze 14. st. a zbytky opevnění Nový Hrad ze 14.st. V seznamu biosférických rezervací UNESCO.

Národní park Podyjí
leží při státní hranici s Rakouskem, mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí. Park nabízí celkem 76 km značených turistických tras.

Okolí Moravského Krumlova - výlety

Moravský Krumlov leží uprostřed zemědělského kraje. V jeho blízkosti ale najdete i zajímavé památky a řadu příjemných míst, která stojí za zhlédnutí. Rádi bychom Vám nabídli alespoň některá z nich.

Pěší turistika
Moravský Krumlov nabízí možnost celé řady kratších vycházek po blízkém okolí i delších turistických výletů.
1. Procházka zámeckým parkem k zahradám nad Moravským Krumlovem
2. Od Čertova kamene ke kapli sv. Floriána, odkud se nabízí nádherný výhled na město.
3.Tunelem pod zámkem do údolí řeky Rokytné a podél ní do Rokytné. Odtud k Mariánské studánce a zpět do Krumlova, případně z Rokytné dál do Budkovic a Ivančic.
Město může posloužit také jako základna pro delší turistické výlety po značených turistických trasách procházejících přírodními parky Rokytná, Střední Pojihlaví a Oslava s celou řadou zajímavostí.

Doporučené cyklotrasy

1. Okruh:
Moravský Krumlov - Budkovice (na skalách nad řekou opuštěný dvůr, v areálu zbytky středověké tvrze ze 13. st.) - Ivančice (centrum města, muzeum, pamětní síň V. Menšíka) - Moravské Bránice (zbytky viaduktu z konce 19. st.) - Dolní Kounice (zřícenina kláštera Rosa Coeli) - Jezeřany-Maršovice - Moravský Krumlov: 40km
Trasa vede z Moravského Krumlova tunelem u zámku okolo řeky Rokytné, pod vsí Rokytná přes lávku a poté přes silnici a dál okolo řeky do Budkovic. Odtud buď hůře sjízdným terénem podél řeky nebo po silnici do Ivančic, zbytek převážně po málo frekventovaných silnicích.
Z Jezeřan přes les delší stoupání.

2. Okruh:
Moravský Krumlov - Řeznovice - (románský trojapsidový kostel sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 12. st., v interiéru zazděný kámen s kumánským nápisem) - Hrubšice (renesanční zámeček s patrovými arkádovými ochozy, soukromý majetek, opravován) - Biskoupky - Senorady - Mohelno - (pův. románský kostel Všech svatých, goticky přestavěn, východisko na Mohelenskou hadcovou step - 2 naučné stezky) - Kramolín (možnost koupání) - Slavětice - Dukovany (barokně klasicistní zámeček z 18. st., původně románský kostel sv. Václava - barokně upraven, informační centrum JE Dukovany) -Jamolice (kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný na počátku 19. st., u vesnice odbočka na zříceninu hradu Templštejn, doloženého v r. 1298 a zničeného v polovině 15. st.) - Polánka - MK: 50 km
Trasa vede po silnicích, odbočka na Templštejn po polní cestě a pak lesní pěšinou, pod Templštejnem možno sjet k řece. Náročnější stoupání.

3. Okruh:
Moravský Krumlov - Lesonice - Miroslavské Knínice (zámeček, park s kostelíkem a volně přístupné koupaliště) - Miroslav (renesanční zámek s jádrem gotické vodní tvrze, barokní kostel Petra a Pavla, barokní sýpka a vinný sklep, židovský hřbitov, koupaliště) - Bohutice (renesanční zámek s barokním křídlem, nádvoří s barokní kašnou sv. Floriána volně přístupné, lurdská jeskyně, kostel Nanebevzetí Panny Marie, přírodní památka U Michálka) - Moravský Krumlov: 36 km
- z Budkovic možno odbočit na Vedrovice (větrné kolo s čerpadlem vody z počátku 20. st., technická památka, v okolí probíhá archeologický výzkum), poté Jezeřany-Maršovice - MK

4. Okruh :
Moravský Krumlov - Rybníky - Vémyslice (možnost koupání) - Tulešice (barokní zámeček z 18. století) - Horní Kounice (johanitská komenda, kostel Sv. Michaela archanděla, obojí z 13. st.) - Tavíkovice (renesanční zámeček) - Přeskače (na hřbitově jeden z nejstarších románských kostelíků, krytý šindelem) - Újezd - Slatina (renesanční zámeček, v rekonstrukci) - Jevišovice (starý zámek s muzejní expozicí, přehrada z konce 19.st.): 36 km
- silniční lehká trasa, vedoucí částečně proti toku Rokytné, možnost pokračovat dál do Jaroměřic nad Rokytnou, Vranova nebo Znojma.

5. Okruh :
Moravský Krumlov - Miroslav (renesanční zámek s jádrem gotické vodní tvrze, barokní kostel Petra a Pavla, barokní sýpka a vinný sklep, židovský hřbitov, koupaliště) - Hostěradice - Skalice - Morašice - Horní Dunajovice - Želetice - Žerotice - Tvořihráz (odbočka na Výrovickou přehradu) - Kuchařovice - Znojmo: 51 km

Trasy nejsou většinou značené, uvedená kilometráž je orientační!

Jednodenní cykloturistický výlet na Moravskokrumlovsku

Od označníku cyklotras před zámkem v Moravském Krumlově stoupáme po silnici kolem zámeckého parku a židovského hřbitova. Na kruhovém objezdu pokračujeme ulicí Znojemská po cyklotrase č. 5009 na konec města. Pokračujeme po silniční komunikaci kolem Týnského rybníku stále po cyklotrase č. 5009. Na nejbližší křižovatce odbočíme vlevo, držíme se trasy č. 5009. Na další křižovatce (Lesonice-Dobelice) odbočíme opět vlevo – trasa č. 5006 a pokračujeme po silnici č. 396 k žst. Rakšice. Po podjetí žel. viaduktu opustíme cyklotrasu č. 5006 a jedeme rovně po Vinařské stezce Znojemská do obce Vedrovice. (Vzdálenost MK-Vedrovice 10 km)
Zajímavosti k návštěvě:
Vedrovice jsou známy četnými archeologickými nálezy z období neolitu. 1.8.2010 zde bylo otevřeno Muzeum a informační centrum. Muzeum nabízí expozice: Vedrovice před 6000 lety – o životě zemědělců, o pohřbívání Krumlovský les – těžba kamene rohovce Od března 2011 nová expozice Venkovská stodola Více informací na www.muzeumvedrovice.cz

Z Vedrovic pokračujeme stále po trase s logem Vinařská stezka znojemská do obcí Kubšice, Šumice a odtud do městysu Olbramovice (www.obec-olbramovice.cz) (Vzdálenost Vedrovice – Olbramovice 10 km)
Zajímavosti k návštěvě:
Sklepní ulička – ochutnávku vín a posezení ve sklípcích nabízí: Vinařství MAREK & ASCHERL – Markovy vinné sklepy (www.vinotour.cz) Rodinné vinařství Pavel Matouš – Eliška Čeperová (www.vinoolbramovice.cz) Koupaliště se dvěma bazény, občerstvení, v létě pestrý kulturní a sportovní program

Z Olbramovic jedeme stále po Vinařské stezce znojemské do obce Bohutice (www.bohutice.cz) Bohutice jsou zemědělskou obcí se silnou tradicí vinařství a sadovnictví. Byla zde vyšlechtěna Bohutická meruňka.
Zajímavosti k návštěvě:
Stálá expozice Bohutická Křížová cesta v místním zámku (soubor 54 dřevěných soch v životní velikosti sestavený do čtrnácti zastavení Zámek, zámecké sklepy – pořádání kulturních akcí, obecní archiv meruňkovice, archivní boxy pro uskladnění vína Barokní sochy svatých, Lurdská jeskyně Z kalendáře akcí – Bohutický košt vín, Letní karneval s ochutnávkou bohutické meruňkovice, Podzimní bohutické slavnosti

Z Bohutic pokračujeme po cyklotrase č. 5006 do města Miroslav (www.mesto-miroslav.cz) (Vzdálenost Olbramovice – Bohutice – Miroslav 12 km)
Zajímavosti k návštěvě:
Miroslavský zámek (bývalá vodní tvrz) – v současnosti v majetku města, které hledá jeho využití, otevřeno malé muzeum města, při městských slavnostech je zámek otevřen Židovský hřbitov Miroslavské kopce – Národní přírodní památka – stepní vegetace se vzácnými druhy rostlin, šest ojedinělých lokalit jižně od města o ploše 28 ha Letní kino – od května do srpna Z kalendáře akcí – Miroslavská šlápota – turistická akce na jaře, Miroslavský košt – výstava vín, Meruňkobraní a Jarmark u Floriána– městská slavnost se soutěžemi Meruňka roku, Knedlíkový král Krojované hody Gulášovka – tradiční akce s ochutnávkou gulášů Obří adventní věnec – zapsán v Guinesově knize rekordů

Z Miroslavi pokračujeme po cyklotrase č. 5009 přes obce Miroslavské Knínice a Lesonice zpět kolem Týnského rybníka do výchozího místa v Moravském Krumlově.

Celková trasa Moravský Krumlov – Vedrovice – Kubšice – Šumice – Olbramovice – Bohutice – Miroslav – Miroslavské Knínice – Lesonice Moravský Krumlov měří 46 km.

Kratší varianta výletu:

Nezajíždíme do Vedrovic , ale za žel. viaduktem žst. Rakšice odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 5006 směrem do Bohutic. Před odbočkou do obce Bohutice lze navštívit Minimuzeum čs. opevnění 1935 – 1938. Informační tabule se nachází u silnice mezi Mor. Krumlovem a Olbramovicemi. Minimuzeum je otevřeno od května do října, vždy první sobotu a neděli v měsíci (www.minimuzeum.com) Pokračujeme do Bohutic a dále do Miroslavi, odtud přes Mir. Knínice a Lesonice do Mor. Krumlova. Celková trasa kratší varianty měří 31 km.

V Moravském Krumlově je možné ještě poznat nejbližší okolí města kolem řeky Rokytné tzv. místním okruhem značeným č. 404a. Okruh začíná před zámkem – východisko naučné stezky „Krumlovsko-rokytenské slepence“ – projedeme tunelem pod zámeckým parkem, pokračujeme cca 500 m a zabočíme vpravo na most přes řeku Rokytnou, pokračujeme kolem bývalého lesního úřadu lesní cestou k lokalitě „Střelnice“, vpravo stále sledujeme tok řeky Rokytné, tenisové kurty a fotbalové hřiště. Míjíme průmyslový závod Vertex a posléze přejedeme silniční komunikaci. Kolem autobusového nádraží jedeme po místní komunikaci opět přes most přes řeku a mírným stoupáním vyjedeme u zámku. Tato trasa měří přibližně 3 km.

Krumlovsko – za historií kraje řek Jihlavy a Rokytné
Podrobnosti zde

Vinařská stezka

Vinařské stezky spojují na Znojemsku pětapadesát vinařských obcí. V této rozlehlé oblasti si na své přijde skutečně každý. Znojemská oblast je svoji rozlohou největší na Moravě. Stezky jsou značeny žlutými tabulkami s logem vinařských stezek v zelené barvě.
Vyrazíte-li na stezku z Moravského Krumlova, čeká vás asi padesát kilometrů převážně rovinatých, odlehlých silnic mezi poli, s občasným kratším výjezdem a sjezdem.
Znojemská vinařská stezka začíná poblíž středu Moravského Krumlova u zámku.
Krumlov opustíte pěšinou kolem Týnského rybníka. Před sjezdem do Vedrovic vás napravo překvapí nádherný výhled na Pálavu, která vás tu a tam bude provázet dalších padesát kilometrů.

Po krátké zajížďce na Mikulovsko projedeme další tři obce a přijíždíme k hlavní silnici. Při jejím bezpečném přejezdu opouštíme rovinatá pole a začneme stoupat do pestré krajiny mezi Miroslaví a Znojmem. Při vleklém stoupání do Miroslavi se můžete poprvé za celou dobu osvěžit pohledem na vinice na Markově kopci nad Městem. Po prohlídce Miroslavi projedete mezi vinohrady a jste opět na silnici, až do Hostěradic , s poněkud zvýšeným provozem.

Z Hostěradic stoupáte do Višňové. Z Višňové pojedete poprvé lesem. Lesní cesty jsou tu příjemně sjízdné, na několika místech budete překonávat mělký brod potokem. K lesní pohodě jistě přispěje fakt, že jedete téměř pořád z kopce. Před příjezdem do Horních Dunajovic se můžete osvěžit koupelí v Dunajovické nádrži. Těsně před obcí pak v přítmí poutní aleje navštivte lesní kazatelnu s osvěžující studánkou.

Po běžné asfaltové silnici dojedete přes Vítonice, Prosiměřice a Těšetice až ke hrázi Těšetické nádrže. Po případné koupeli vás čeká druhá lesní prémie na Kuchařovice. Les je protkán sítí nejrůznějších cest. Hlídejte si proto značení, zabloudit tu je snadné a nepříjemné.

Při výjezdu z lesa se blížíte ke Kuchařovicím, odkud máte poprvé možnost vidět Znojmo. Po průjezdu do Suchohrdel a Dobšic odbočíte do Sedlešovic a u mostu přes Dyji se napojíte na červenou stezku - Moravskou vinnou. Zelená značka tu končí.

více na: www.stezky.cz

Autoturistika

1. Z Mor. Krumlova do Znojma a zpět - 93 km
Moravský Krumlov - Miroslav - Lechovice (vinařská obec, kostel Navštívení P. Marie, ochutnávky vín) - Znojmo (prohlídka města, podzemí, rotunda sv. Kateřiny, radniční věž) - Hluboké Mašůvky (poutní místo s kostelem Navštívení P. Marie z roku 1680, před kostelem sochy českých patronů a světců od J.T. Fišera) - Výrovická přehrada (koupání) - Horní Dunajovice - Vémyslice - Moravský Krumlov

2. Z Moravského Krumlova do Lednice –75 km
Olbramovice (radnice z 16. st., kostel z pol. 16. st., koupaliště) - Branišovice - Vlasatice - Horní a Dolní Věstonice (archeologická expozice) - Pavlovské vrchy (přírodní rezervace) - Mikulov (městská památková rezervace, zámek, kostel sv. Jana Křtitele) - Lednice (rozsáhlý zámecký areál zapsaný v seznamu UNESCO, francouzský park a anglický park s minaretem)

3. Z Mor. Krumlova do Moravských Budějovic (rozsáhlé koupaliště s vodními atrakcemi) - 45 km
Rouchovany (farní kostel ze 13. st., renesanční věž) - Hrotovice - (pamětní síň českého krajináře Zvěřiny) - Jaroměřice nad Rokytnou (zámek, pamětní síň Otokara Březiny) - Moravské Budějovice (historické centrum, muzeum zaniklých řemesel, rozsáhlé koupaliště)

4. Z Mor. Krumlova do Náměště nad Oslavou a Třebíče -55 km
Mohelno (Mohelská hadcová step) - Kralice nad Oslavou (Památník Bible kralické) - Náměšť nad Oslavou (zámek) - Třebíč (historické centrum, renesanční, barokně upravený zámek s muzejní expozicí, pozdně románská bazilika sv. Prokopa, synagoga)

Tipy na výlet

MINIMUZEUM československého opevnění 1935 - 1938
se zabývá opevněním Československa ze 30. let dvacátého století, budovaným na obranu republiky proti hitlerovské agresi. Areál se skládá ze dvou objektů lehkého opevnění vzor 37 vybudovaných v oblasti III. sboru na úseku 16 - Moravský Krumlov v roce 1938. Jeden objekt je postupně rekonstruován do plánované podoby, které by pravděpodobně, nebýt Mnichova 1938, dosáhl. V druhém objektu je postupně zřizována expozice poválečné reaktivace opevnění. Objekty jsou v době přítomnosti provozovatele opatřeny dobovou výzbrojí a výstrojí.
MINIMUZEUM československého opevnění 1935 - 1938 se nachází na kopci Spravedlnost, v katastru obce Olbramovice, cca 1 km severně od obce Bohutice, cca 6 km jihovýchodně od Moravského Krumlova. U silnice mezi obcemi Olbramovice a Rakšice je umístěna informační tabule, která Vás navede na značenou cestu do areálu muzea.
Minimuzeum je v roce 2014 otevřené pro veřejnost ve dnech:
3. a 4. května
7. a 8. června
5. a 6. července
2. a 3. srpna
6. září
4. října
v době od 10.00 do 16.00 hod. V případě trvalého deště je minimuzeum uzavřeno.
Více informací na tel. 723 615 083.
Více na www.minimuzeum.com, minimuzeum@seznam.cz nebo na tel.: 776 377 808


Zřícenina hradu Templštýn (Templštejn)
Zříceninu hradu najdeme na příkré skále nad řekou Jihlavou asi 2 km severozápadně od obce Jamolice, která leží 7 km od Moravského Krumlova. Hrad byl postaven řádem templářů koncem 13. století, původní pětiúhelníkové jádro bylo bezvěžové. Hrad po likvidaci řádu templářů získal v roce 1312 Bertold Pirkner a v roce 1379 páni z Lipé připojili hrad ke krumlovskému panství. Podle datování archeologických nálezů byl hrad opuštěn někdy po polovině 16. století. Ze skalních výstupků se naskýtají nádherné výhledy do okolí. Po žluté turistické značce můžeme sestoupit do údolí řeky Jihlavy, kde je možnost občerstvení. Více informací na www.templstejn.cz
Křížová cesta v obci Bohutice
Jedná se o ojedinělý soubor dřevěných soch v životní velikosti sestavený do čtrnácti zastavení. Tuto stálou expozici si můžeme prohlédnout na zámku v Bohuticích (9 km od Moravského Krumlova). Více informací na www.bohutice.cz
Muzeum v obci Vedrovice
Muzeum bylo zpřístupněno v srpnu 2010 a návštěvníci si mohou prohlédnout expozice: Vedrovice před 6000 lety – o životě zemědělců, o pohřbívání Krumlovský les – těžba kamene rohovce Sezónní expozice – Venkovská stodola. V objektu nabízí své služby rovněž informační centrum. Více informací na www.muzeumvedrovice.cz
Mohelenská hadcová step
Tato Národní přírodní rezervace o rozloze více než 50 ha se nachází v blízkosti obce Mohelno (17 km od Moravského Krumlova). Jedná se o rozsáhlou skalnatou lokalitu nad meandrem řeky Jihlavy s unikátními stepními loukami. Jihozápadně od obce začíná naučná stezka se dvěma vycházkovými okruhy. Z rezervace se naskýtají pohledy na blízkou vodní nádrž Mohelno, která je součástí vodního díla Dalešice-Mohelno.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování v Moravském Krumlově

Apartmá v DPS - Jiráskova 634, Moravský Krumlov
515 322 329, 606 693 646
Informace o apartmá v DPS

Hotel Epopej - nám. T. G. Masaryka 27, Moravský Krumlov
515 321 317
www.hotel-epopej.cz

Penzion Mili - Pionýrská 540, Moravský Krumlov
515 224 928
608 886 914

Restaurace Marie, Pod Hradbami 170, Moravský Krumlov
732 653 778
www.restauracemarie.cz

Pension Rokytná - Rokytná 1379, Moravský Krumlov
608 460 192
www.penzionrokytna.cz

Penzion U Jandů - Nádražní 708, Moravský Krumlov
515 322 742
605 472 052

Apartmá v DPS - Jiráskova 634, Moravský Krumlov
515 322 329
606 693 646

Domov mládeže SŠDOS – nám. T.G.Masaryka 30, Moravský Krumlov
739 570 616
www.ssmk.eu

Jeníkova chata – Dobřínsko 42
(5 km od Moravského Krumlova)
723 428 899
www.jenikovachata.cz

Restaurace a vinárna U Blondýny - Břízová 250, Moravský Krumlov
515 322 467

Restaurace Oáza - Palackého 57, Moravský Krumlov
606 704 379
hlavacf@centrum.cz

Restaurace GAPA s.r.o. - Znojemská 362, Moravský Krumlov (nad marketem Albert)
776 233 693
776 882 337

Pizzeria, Ristorante BONANNO - Dr. Odstrčila 51, Moravský Krumlov
515 322 458
723 529 513

Bufet – rychlé občerstvení – nám. T.G.Masaryka 45, Moravský Krumlov
731 118 162
739 479 557

Netcafé Silver – kavárna, internet, PC herna, plasma – nám. T.G.Masaryka 41, Moravský Krumlov
www.netcafeguide.cz
netcafe@email.cz

Hostinec Na Růžku - Smetanova 167, Moravský Krumlov
515 322 746
602 512 227

Bistro Eva - Palackého 69, Moravský Krumlov
732 505 096

Bistro Kolis - Znojemská 389, Moravský Krumlov
515 322 868
www.skkolis.estranky.cz

Hospůdka U Kozy – Kopečná 955, Moravský Krumlov
www.ukozy.com
krumlov.koza@seznam.cz

Sportcentrum OSP – Okružní 394, Moravský Krumlov
www.sportcentrumosp.cz

Doprava

Železniční stanice, Mor.Krumlov
972 627 560, www.jizdnirady.cz

Autoopravny

Autoservis Vít, Vinohradská 972
603 170 212, 515 322 775

Automoto servis Holátko, V domcích 1121
515 322 721, fax: 515 322 721

Autodílna Krebs, K. H. Máchy 432
515 322 867

MK Quatro, s.r.o., Okružní 399
515 322 604, fax: 515 323 947

Autopůjčovny

Půjčovna automobilů Rena Car, Slunečná 29, Ivančice
546 452 412, 603 171 977, rena.car@volny.cz

Čerpací stanice

Čerpací stanice A+S, Znojemská
515 322 191

ČEPRO, a.s., Ivančická
515 323 331

LPG stanice, Okružní ul.

Taxi

Rai-taxi
603 211 771, 603 213 770, www.taxisluzby.cz, wap.taxisluzby.

Úřady

Finanční úřad , Zámecká 8
515 304 311 , fax 515 304 398

Městský úřad , Klášterní nám. 125
515 300 711 , fax 515 300 759 ,eposta@mkrumlov.cz, www.mkrumlov.cz

Pošta , nám. T. G. Masaryka 29
515 322 460

Úřad práce , Zámecká 17
515 322 888 , 515 324 597

Praktické informace

Informační centra
MIC Moravský Krumlov, T. G. Masaryka 40
515 321 064, fax: 515 321 065, www.mkrumlov.cz,
veřejný internet

MIC Miroslav, nám. Svobody 13
515 333 538, fax: 515 333 608, knihovna.miroslav@volny.cz, www.mesto-miroslav.cz,
veřejný internet

KIC Ivančice, Palackého nám. 9
546 451 870, 546 434 527, kic@selfnet.cz, www.kicivancice.unas.cz

TIC Znojmo, Obroková 10
515 222 552, 515 261 668 (hrad), fax: 515 222 552, tic@beseda.znojmo.cz,
www.tic.znojmocity.cz, veřejný internet

Návštěvnické a informační středisko Správy NP Podyjí, Čížov 671 02
515 291 630, 606 710 300, infocentrum@nppodyji.cz, www.nppodyji.cz

Informační centrum Jevišovice, Jevišovice 56
515 231 225, obec@jevisovice.cz, www.jevisovice.cz

Informace o vinařském turistickém programu Znovín Znojmo a.s. Šatov
515 221 656, 602 788 302, fax: 515 221 650, www.znovin.cz

Infocentrum svazku obcí Vranovska, nám. 47, Vranov nad Dyjí
515 296 285, 515 296 312, fax: 515 296 285, 515 296 319, ouvranovnd@volny.cz,
infocentrumvnd@volny.cz, www.vranov-region.cz

Bankomaty

Česká spořitelna, a.s., Komenského 150
515 322 455, fax: 515 322 127, bankomat nonstop

Komerční banka, a.s., nám. T. G. Masaryka 35
515 322 408, fax: 515 322 838, www.kb.cz, bankomat nonstop

GE Money Bank,a.s., nám.T.G.M 41
515 322 865 tel.i fax , bankomat nonstop nám.T.G.M.37

Důležitá telefonní čísla

POLICIE ČR, Školní 163
158 , 515 322 333

MĚSTSKÁ POLICIE, Palackého 112
156, 515 322 634, mestskapolicie@tiscali.cz, www.mkrumlov.cz

HASIČI, Palackého 73
150, 515 322 222

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ- jednotné evropské číslo
112

Lékařská služba první pomoci

Nemocnice Ivančice, Široká 16, 664 95 Ivančice
546 439 630
Lékařská služba první pomoci - Široká 16, Ivančice
všední den 17:00 - 22:00, víkendy, svátky 08:00 - 22:00

Nemocnice Znojmo, MUDr.Janského 11, 669 02 Znojmo
515 215 111 – ústředna
Lékařská služba první pomoci pro dospělé - Vídeňská 8, Znojmo
všední den 17:00 - 22:00, víkendy a svátky 08:00 - 20:00
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - MUDr. Jana Janského 11, Znojmo
všední den 17:00 - 22:00, víkendy a svátky 08:00 - 20:00

Havarijní služba pro motoristy
1230, 1240

Kulturní zařízení

Městské kulturní středisko, T. G. Masaryka 40
515 321 064, 515 322 330, meks@meksmk.cz, www.meksmk.cz

Galerie „Knížecí dům“ , nám. T.G. Masaryka 40
515 322 330

Městská knihovna, nám. T.G. Masaryka 35
515 322 252, 725 579 924, knihovnamk@quick.cz, www.knihovnamk.cz, veřejný internet

Dům dětí a mládeže, nám. T. G. Masaryka 35
515 322 770, 511 112 006
info@domecekmk.cz, www.domecekmk.cz


web & design www.bravissimo.cz