Vítejte v Moravském Krumlově | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Informace o městě > Vítejte v Moravském Krumlově

Vítejte v Moravském Krumlově

(01. 02. 2009)
Pokud při svých toulkách jižní Moravou zavítáte do znojemského regionu, potěší nás, pokud navštívíte i naše město – Moravský Krumlov.
Historické jádro města bylo postaveno na nádherné prohnuté ostruze hlubokého zaklesnutého meandru řeky Rokytné. Řeka proráží údolím Rokytenskou pahorkatinu, která odděluje Moravskokrumlovskou a Ivančickou kotlinu.
Meandr řeky pravděpodobně sehrál roli jak v půdorysu města, tak i v jeho jménu (Krume Aue – křivý luh).
Množství archeologických nálezů dokládá bohaté osídlení zdejšího kraje od pravěku.
Nejstarším historicky doloženým místem oblasti bylo hradisko Rokytno či Rokyten, v místech dnešní místní části města Rokytná, které bylo nejpozději před koncem 12. století opuštěno.
Založení města bylo úzce spjato se stavbou kamenného hradu typu tzv. italského kastelu zahájené pravděpodobně na pokyn českého krále Přemysla Otakara II.

První nesporná písemná zmínka o existenci města je z roku 1289, kdy byl krumlovský hrad a město s největší pravděpodobností v držení pánů z Obřan.
Lze předpokládat, že v období let 1313-1315 získal krumlovské panství významný rod pánů z Lipé, kterému byl mimo jiné potvrzen dědičný úřad nejvyššího maršálka českého království.
Krumlovský hrad byl v 16. století za vlády pánů z Lipé přestavěn na renesanční sídlo, které se stalo významným centrem společenského a kulturního dění.
V roce 1622 získává krumlovské panství významný šlechtický rod Lichtenštejnů a po roce 1908 rod Kinských, kteří vlastnili zámek do roku 1945.
Zásluhou občanů Moravského Krumlova byla v 50. letech 20. století do krumlovského zámku převezena monumentální obrazová plátna Alfonse Muchy Slovanská epopej a z prostředků města postupně restaurována. Město Moravský Krumlov se tímto krokem stalo vlastně zachráncem jedné ze světových perel malířského umění a nebýt tohoto počinu, s velkou pravděpodobností by Slovanskou epopej nemohly obdivovat tisíce návštěvníků z naší země a mnoha koutů světa. Část obrazů byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1963 a od roku 1968 byl v Rytířském sále a zámecké kapli vystavován celý cyklus dvaceti obrazů. Na podzim v roce 2011 nechala Galerie hlavního města Prahy plátna odvézt do Prahy. Město Moravský Krumlov i celý region tak přišlo o nejvýznamnější turistický magnet s negativním dopadem v oblasti cestovního ruchu.

Mezi další památky ve městě patří tzv. Knížecí dům ze 13.století, v němž sídlí muzeum a výstavní galerie.
Ze sakrálních staveb je to farní kostel Všech svatých a kostel sv. Bartoloměje s bývalým klášterem, v současnosti sídlo městského úřadu.
Výraznou dominantu města představuje barokní kaple sv. Floriána, patrona města, vystavěná koncem 17. století na kopci nad městem.

Ale nejen historií Moravský Krumlov oplývá. V současnosti ve městě a místních částech Polánka, Rakšice, Rokytná žije přibližně 6 000 obyvatel. Město je přirozeným centrem severovýchodní části znojemského regionu, a to jak v oblasti veřejné správy, průmyslu, obchodu, školství, kultury a sportu.
Návštěvníci města si mohou vybrat z bohaté nabídky kulturního, společenského a sportovního kalendáře akcí navazujících na tradice ve městě. Patří mezi ně řada koncertů, divadelních představení, besed se zajímavými osobnostmi, výstav, akcí pro děti, sportovních soutěží a turnajů, plesů i tradičních poutí a hodových zábav. Moravský Krumlov patří k zakládajícím členům Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae.

Moravský Krumlov je přitažlivý rozmanitou krajinou a působivostí přírody kolem meandrujícího toku řeky Rokytné se vzácnou flórou a faunou, o čemž svědčí vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce 2005. Na procházky láká naučná stezka s informačními panely o historických a přírodních zajímavostech v lokalitě rezervace.

Věříme, že na Vás město s jeho památkami i krásami přírody zapůsobí a budete se k nám rádi vracet.

Kde nás najdete?


web & design www.bravissimo.cz