Vyhláška č. 1/94 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Vyhláška č. 1/94

Vyhláška č. 1/94

(20. 06. 1994)
o stanovení města Moravský Krumlov za místo soustředěného turistického ruchu

Městské zastupitelstvo v Moravském Krumlově na základě svého usnesení ze dne 20. 6. 1994 vydává v souladu s ustanovením § 36, odst. 1 písm. f zák. č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Městské zastupitelstvo stanovuje územní obvod města Mor. Krumlova jako místo soustředěného turistického ruchu za účelem vybírání poplatku z ubytovací kapacity.

Čl. 2

Povinnost placení poplatku z ubytovací kapacity stanoví obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/94.

Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.7. 1994.


Jiří Brauner
starosta

ing. Bořivoj Župa
zástupce starosty


web & design www.bravissimo.cz