Vyhláška č. 3/97 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Vyhláška č. 3/97

Vyhláška č. 3/97

(17. 11. 1997)
o spádových obvodech základních škol v Moravském Krumlově
Městské zastupitelstvo v Moravském Krumlově schválilo dne 17. 11. 1997 v souladu s ustanoveními § 14, 16, 36 zák.č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.

Město Moravský Krumlov jako zřizovatel Základní školy nám. Klášterní 134 a Základní školy ul. Ivančická 218 stanovuje dva spádové obvody pro zajištění plnění povinné školní docházky.

II.

Spádový obvod I. pro ZŠ nám. Klášterní tvoří tyto ulice a části města:

1. Bož. Němcové 13. Na vršku 24. Školní
2. Bří. Čapků 14. Nádražní 25. Tylova
3. Dělnická 15. nám. Klášterní 26. U mostu
4. Dr. Odstrčila 16. nám. T.G.Masaryka 27. U nádraží
5. Dvořákova 17. Nerudova 28. Václavská
6. Floriánská 18. Palackého 29. Větrná
7. Hálkova 19. Pod hradbami 30. Vyskočilova
8. Jiráskova 20. Rakšická 31. Wolkerova
9. Komenského 21. Růžová 32. Zámecká
10. Kpt. Jaroše 22. Slunečná 33. Rakšice
11. Krátká 23. Smetanova 34. Rokytná
12. Na Bubnu

III.

Spádový obvod II. pro ZŠ Ivančická tvoří tyto ulice:

1. Blahoslavova 6. Na Kačence 11. Sídliště
2. Břízová 7. Na vyhlídce 12. Tiskárenská
3. Husova 8. Okružní 13. Zahradní
4. Ivančická 9. Pionýrská 14. Znojemská
5. K.H.Máchy 10. Pod zámkem 15. Polánka

IV.

Ředitel ZŠ přednostně přijme k plnění povinné docházky děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.

V.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1998.


Vladimír Svoboda
zástupce starosty

Jiří Brauner
starosta


web & design www.bravissimo.cz