Vyhláška města Moravského Krumlova č. 1/92 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Vyhláška města Moravského Krumlova č. 1/92

Vyhláška města Moravského Krumlova č. 1/92

(10. 02. 1992)
o zřízení Městské policie v Mor. Krumlově
Městské zastupitelstvo v Moravském Krumlově na svém 1. zasedání dne 10 . 2. 1992 schválilo dle § 36 odst. 1 písm. b) a v souladu s ustanovením § 37 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Městské zastupitelstvo zřizuje Městskou policii v Mor. Krumlově 1/. Městská policie bude zřízena jako jedno z oddělení správního odboru Městského úřadu v Moravském Krumlově.

Čl. 2

Strážníci Městské policie nosí služební stejnokroj černé barvy, který je tvořen osmihrannou čepicí se štítem, koženou bundou, košilí a kalhotami. Stejnokroj je zobrazen v příloze, tvořící součást této vyhlášky.

Čl. 3

Strážníci Městské policie prokazují svoji příslušnost v Městské policii služebním stejnokrojem s odznakem 2/ Městské policie, identifikačním číslem a nášivkou s názvem města, dále pak služebním průkazem 3/.

Čl. 4

Oprávnění a povinnosti strážníků Městské policie upravuje zvláštní předpis 4/.

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 25. 2. 1992.


1/ § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/91 Sb.
2/, 3/ vzor odznaku a služebního průkazu je vyobrazen v příloze zákona č. 553/91 Sb.
4/ zákon ČNR č. 553/91 Sb.

V Moravském Krumlově dne 10. 2. 1992


Ing. Bořivoj Župa
zástupce starosty

Jiří Brauner
starosta

web & design www.bravissimo.cz