Vyhláška města Moravský Krumlov č. 6/98 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Vyhláška města Moravský Krumlov č. 6/98

Vyhláška města Moravský Krumlov č. 6/98

(15. 06. 1998)
o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Městská rada v Moravském Krumlově se dne 15. 6. 1998 usnesla vydat podle § 16 a § 45 písm.1/ zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Podle § 6, odst.4, písm. b/ zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech města, stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:
Moravský Krumlov – Polánka...............1,0
Moravský Krumlov – Rakšice ............... 1,4
Moravský Krumlov – Rokytná ...............1,0

Čl. 2

Podle § 11, odst.3, písm. b/ zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěným v níže uvedených částech města, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:
Moravský Krumlov – Polánka...............1,0
Moravský Krumlov – Rakšice...............1,4
Moravský Krumlov – Rokytná...............1,0

Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 1998.


Vladimír Svoboda
zástupce starosty

Jiří Brauner
starosta

Úřední záznam o vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno: 16. 6. 1998
Sňato: 27. 7. 1998


web & design www.bravissimo.cz