Vyhláška města Moravský Krumlov č. 7/1998 | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Městský úřad > Právní předpisy > Vyhláška města Moravský Krumlov č. 7/1998

Vyhláška města Moravský Krumlov č. 7/1998

(15. 06. 1998)
o použití vyššího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Městská rada v Moravském Krumlově se dne 15. 6. 1998 usnesla vydat podle § 16 a § 45 písm. 1/ zákona č.367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Podle § 11, odst. 3, písm. b/ zákona o dani z nemovitostí se u staveb pro podnikatelskou činnost stanoví koeficient 1,5 pro výpočet výsledné sazby daně.

Čl. 2

Tento koeficient se použije u těchto staveb:
- u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní hospodářství,
- u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu
- u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.

Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 1998.Vladimír Svoboda
zástupce starosty

Jiří Brauner
starosta

Úřední záznam o vyvěšení:
Vyvěšeno: 16. 6. 1998
Sňato: 27. 7. 1998


web & design www.bravissimo.cz