Významné osobnosti | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Historie > Významné osobnosti
Napište nám
Přepište kód:


Návštěvy od 8. února 2010

TOPlist


Významné osobnosti

Paracelsus, Antonín Ugwitz, MUDr. Emanuel Haizl, MUDr. Mořic Odstrčil, Alois Stehlík, Josef Kaufman, Josef Staroštík

Paracelsus

vlastním jménem Phillipus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenhaim
Lékař, alchymista, filozof a přírodovědec, který používal netradiční léčebné postupy. Hodně cestoval po Evropě. Vzhledem k přímočaré povaze měl mnoho odpůrců. Nově klasifikoval příčiny nemocí. Při stanovení diagnózy a způsobu léčby spojoval filozofii, chemii, botaniku, mineralogii a astronomii. V roce 1537 na krumlovském zámku léčil nejvyššího maršálka království Českého Jana III. z Lipé. Jeho pobyt ve městě připomíná takzvaná Paracelsova síň na moravskokrumlovském zámku.

Antonín Ugwitz

Učitel, od r. 1878 postupně působil mimo jiné i v Moravském Krumlově. Vystupoval jako rázný český vlastenec, byl horlivý osvětový a kulturní pracovník. Za pobytu v Krumlově (1881-1886) vyučoval na německé měšťance. V roce 1883 vydal Příběhy města Moravského Krumlova a sousední vesnice Rokytné, první českou monografii místa. Aktivně pracoval také v moravskokrumlovské Besedě.

MUDr. Emanuel Haizl

Lékař působící v Mor. Krumlově nejpozději od roku 1896, vlastenecký činovník, zakladatel a funkcionář českých spolků (Matice Moravskokrumlovská), předseda Občanské záložny, člen okresní školní rady a jeden z hlavních podporovatelů české měšťanské školy v Mor. Krumlově. V roce 1920 mu byla na budově měšťanské školy odhalena pamětní deska.
Dnes je tato pamětní deska umístěna ve vstupní části budovy Základní školy na nám. Klášterním 134.

MUDr. Mořic Odstrčil

Lékař působící v Moravském Krumlově od roku 1872, vlastenecký činovník, zakladatel a funkcionář českých spolků (Beseda, Matice, Sokol).Spolu se svou manželkou stáli u zrodu české školy v Moravském Krumlově v roce 1887. Na jeho počest byla ulice, kde škola sídlila, pojmenována ulicí Dr. Odstrčila a na domě umístěna pamětní deska.

Alois Stehlík

Učitel, první ředitel zdejší měšťanské školy, v Moravském Krumlově působil v letech 1909-1929. Byl uznávaný paleontolog. V letech 1921 – 1926 studoval jako mimořádný posluchač na přírodovědné fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde posléze získal doktorát z oborů geologie a paleontologie. V roce 1929 odešel do Brna, kde byl po roce jmenován odborným pracovníkem diluviálního oddělení Moravského zemského muzea.

Tragicky zahynul při osvobozovacích bojích o Brno. In memoriam byl jmenován čestným občanem Moravského Krumlova.

Josef Kaufman

Významný muzejní pracovník a amatérský archeolog. Pod vlivem německého učitele na měšťanské škole Johanna Sloschka jej však začala lákat „věda rýče“. Již po 1. sv. válce se stal členem Moravského archeologického klubu, později Čs. společnosti archeologické. O záchranu pravěkých památek se staral po celý život na území města i v jeho okolí. Své poznatku shrnul v rukopisné práci Pravěk Moravského Krumlova a okolí? drobnější příspěvky zveřejnil v denním tisku a r Archeologických rozhledech. Po bombardování na konci 2. sv. války zachránil muzejní sbírky a v roce 1957 se stal ředitelem tehdy Okresního muzea v Moravském Krumlově (do r.1973), v němž vypomáhal až do konce života. Byl také uznávaným numismatikem a filatelistou.

Josef Staroštík

Absolvoval průmyslovou mlékařskou školu v Kroměříži. Koncem roku 1948 byl pověřen zestátněním podniku švýcarské společnosti Nestlé v Moravském Krumlově a ředitelem tohoto závodu byl až do roku 1970. V Moravském Krumlově patřil k organizátorům kulturního dění, k jeho zájmům patřilo malířství. Má zásluhy na zpřístupnění Muchovy Slovanské epopeje na moravskokrumlovském zámku. Byl jejím správcem, průvodcem i autorem tří katalogů. V roce 1971 založil periodikum Moravskokrumlovský zpravodaj, v letech 1974 – 1987 vedl městskou kroniku.

Zdroj: Moravský Krumlov ve svých osudech, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2009


web & design www.bravissimo.cz