Zápis ze zasedání 36. Valné hromady svazku VODOVODY A KANALIZACE | Moravský Krumlov