Zastupitelstvo města | Moravský Krumlov
Turistický portál
Město na Facebooku
Mapový portál Mor. Krumlov
Moravský Krumlov
Hledaný výraz

Home > Samospráva města > Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov je složeno z 21 členů, zvolených v komunálních volbách konaných 10. a 11. října 2014. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Členové zastupitelstva města

Jmenný seznam členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov k datu 5. 11. 2018

Výbory Zastupitelstva města v Moravském Krumlově

Seznam výborů Zastupitelstva města Moravský Krumlov a jejich členů
platný od 8. ledna 2015

Pozvánky, termíny, zasedání ZM

Aktuální pozvánky, termíny, zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov

Usnesení ZM

Seznam Usnesení Zastupitelstva města Moravský Krumlov

Zápis ze ZM

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov

Jednací řád Zastupitelstva města Moravský Krumlov

Zastupitelstvo města Moravský Krumlov v souladu s ustanovením § 96 zákona č.128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vydává tento jednací řád.

web & design www.bravissimo.cz