Zveřejnění vyhodnocení ke koncepci "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 -2021" | Moravský Krumlov